O společnosti Kinský dal Borgo, a.s.
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06

O společnosti

Kinský dal Borgo je akciová společnost, kterou založili roku 2004 dva synové Norberta Kinského - Giovanni a Pio Kinský dal Borgo – ke správě rodinného majetku po restituci v roce 1992. Od té doby společnost spravuje část historického rodinného majetku, který byl rodině navrácen státem po pádu komunistického režimu. Od svého založení tato rodinná firma vybudovala širokou nabídku produktů a služeb sahající od lesnictví, pilařské výroby, přes myslivost a turistiku až po svatby a firemní akce.
Ve snaze lépe dosáhnout ke koncovému zákazníkovi a dodat vyšší přidanou hodnotu našemu dřevu byla v roce 2002 otevřena pila na zpracování dřeva. Toto se ukázalo dobrou investicí a dnes je pila jednou ze ziskových částí společnosti.

Od samého začátku bylo oběma zakladatelům jasné, že vedení tohoto nového podniku bude představovat cestu plnou výzev a příležitostí. Dneska společnost spravuje více než 8.000 hektarů lesa, zhruba 470 hektarů zemědělské půdy, 575 hektarů rybníků a 260 ha ostatních ploch, zámek Karlovu Korunu, hrad Kost a další menší budovy. Toto vše představovalo také rodinný odkaz, staletími vepsaný do země, a přispělo k opravdovému pocitu sounáležitosti a zodpovědnosti za zemi a její lid. Z tohoto důvodu je jedním ze základních principů Kinský dal Borgo a.s. podporovat rozvoj místní ekonomiky kdykoliv a jakkoliv je to možné. Jsme hrdi, že pracujeme s místními lidmi a naplňuje nás štěstím, když se náš úspěch změní v lepší nebo nové příležitosti pro místní a regionální podnikatele. Zároveň nám záleží na tom, abychom našim zákazníkům poskytovali výrobky a služby nejvyšší kvality vycházející z naší historické tradice a mnohaleté zkušenosti v oboru.

Naším cílem je neustále zdokonalovat výrobky a služby, které dodáváme, a tak uchovávat a zlepšovat naše rodinné dědictví v České republice. Těšíme se, že vás přivítáme na našich rodinných pozemcích a jsme si jisti, že budete spokojeni, ať už jako náš host nebo jako obchodní partner.

Majetek Kinský dal Borgo

Od samého začátku bylo oběma zakladatelům jasné, že vedení tohoto nového podniku bude představovat cestu plnou výzev a příležitostí. Dneska společnost spravuje více než 8.000 hektarů lesa, zhruba 470 hektarů zemědělské půdy, 575 hektarů rybníků a 260 ha ostatních ploch, zámek Karlovu Korunu, hrad Kost a další menší budovy. Toto vše představovalo také rodinný odkaz, staletími vepsaný do země, a přispělo k opravdovému pocitu sounáležitosti a zodpovědnosti za zemi a její lid.

Background Image

Zámek Karlova Koruna

Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou dal postavit jako své reprezentační sídlo v letech 1721-1723 hrabě František Ferdinand Kinský-nejvyšší kancléř a lovčí Království českého. Plány zámku vypracoval Giovanni Santini-Aichl a stavbu pak vedl další ze známých stavitelů vrcholného baroka F.M.Kaňka. Součástí zámku je rozlehlý zámecký park ve stylu anglické zahrady.

Více informací
Background Image

Hrad Kost

Hrad Kost byl postaven ve 14.století. Prvním majitelem hradu byl Beneš z Vartemberka. O další rozšíření hradu se následně zasloužili Zajícové z Hazmburka, Šelemberkové , Bibrštejnové a Popelové z Lobkovic. V dnešní době je hrad Kost označován za nejzachovalejší gotický hrad s atraktivní polohou na skále v údolí Českého ráje.

Více informací
Background Image

Hotel Obora Kinský

Obora Kinský, s výhledem na Žehuňský rybník, byla založena v roce 1562 Ferdinandem II., císařem Svaté říše římské a českým králem. Během komunistického režimu v prostorách obory bylo lesnické učiliště. Bohužel lesnické učiliště zaniklo z důvodu nedostatku studentů. Hotel a restaurace byla přestavěny v roce 1994 rodinou Kinských poté, co jim byl vrácen majetek od státu.

Více informací
Background Image

Polesí Luhy

Luhské polesí se stalo předmětem tajuplných pověstí. V polesí se nácházejí mohutné duby, jilmy a vazy, z nichž nejznámější a nejstarší byl vaz Morana (stáří se odhadovalo na 800 let ). Více si můžete přečíst na stránce Historie. Nabízíme ubytování v překrásné krajině v okolí Chlumce nad Cidlinou. Užijte si i vy ničím nerušený odpočinek uprostřed luhského lesa. Možnosti ubytování nalezntete v na stránce Ubytování. Nabízíme také možnost pronájmu prostor pro svatby.

Více informací

Obchodní aktivitySpolečnost Kinský dal Borgo, a.s. se zabývá nejen správou kulturních památek - zámek Karlova Koruna a  hrad Kost, ale hospodaří na více jak 8 000 ha lesů.. Kromě správy lesů a zpracování dřeva ve své pile se samozřejmě stará i o myslivost v těchto oblastech.


Top