Vítejte v

Kinský dal Borgo lesní hospodářství


Lesní majetek společnosti Kinský dal Borgo, a.s. je rozdělen do čtyř LHC:

LHC Radovesnice II: se nachází v působnosti ORP Kolín, výměra lesních pozemků činí 667 ha. Převažující dřevinou je dub, druhou dominantní dřevinou je borovice. Listnáče jsou zastoupeny na 60% plochy, jehličnany na 40% plochy. Na LHC se nachází PR a EVL Dománovický les PLO Polabí. Honitba je pronajata jinému nájemci..

LHC Kinský Holovousy: se nachází v působnosti ORP Hořice, výměra lesních pozemků činí 243 ha. Jedná se o zvlněný terén v PLO Podkrkonoší. Převažující dřevinou je SM – 54 %. Jehličnany jsou zastoupeny v 85 %, listnáče tvoří zbytek.Spoluvlastníkem ( 10% ) na LHC je Petr Malinský.


LHC Chlumec nad Cidlinou se nachází ve čtyřech okresech - Hradec Králové, Pardubice, Nymburk a Kolín, výměra lesních pozemků činí 5 665 ha. Stanovištní podmínky jsou daleko jednodušší než na LHC Kost, jedná se o typický zvlněný nížinný charakter krajiny v nadmořských výškách od 200m n.m. do 290 m n.m. Porosty jsou tvořeny z 53% jehličnany a z 47% listnáči. V oblasti LHC je zřízena Národní přírodní rezervace - Žehuňská obora.

LHC Kost se nachází ve dvou okresech - Mladá Boleslav a Jičín, výměra lesních pozemků činí 1 560 ha. Stanovištní podmínky jsou složité a velmi pestré v nadmořských výškách od 245 m n.m. do 390 m n.m., porosty jsou z 68% tvořeny jehličnany a z 32% listnáči. LHC Kost částí zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Český ráj.


Nabídka služeb

Pěstební činnost:

školkařská a semenářská činnost

odstraňování klestu lesní frézou FAE

příprava půdy pro obnovu lesa - mechanicky (růžicí či naorávacím pluhem), chemicky

ochrana kultur - mechanická i chemická, nátěry repetenty proti okusu

oplocování kultur - dřevěné oplocenky či drátěné pletivo

prořezávky jehličnatých a listnatých porostů

Těžební činnost:

těžba dřeva - mýtní, předmýtní a zpracování nahodilých těžeb

přibližování dřeva - koňskými potahy, malotraktory, univerzáln ími i speciálními traktory

výkup dřeva - nastojato, u pařezu, na odvozním místě • probírky slabší hmoty s harvestorem

Dneska společnost vlastní více než 8.000 hektarů lesa, převážně soustředěných okolo města Chlumec nad Cidlinou, které se nachází zhruba 80 km východně od Prahy, a města Dolní Bousov, zhruba 80 km severovýchodně od Prahy. V Clumecké oblasti je realizována těžba štěrkopísku s účastí společnosti. Vzhledem ke složení půdy a vyšší nadmořské výšce jsou lesy v oblasti Dolního Bousova bohatší na smrk na úkor borovice a listnáčů.Roční produkce dřeva z našich lesů dosahuje okolo 50.000 m3, z nichž zhruba 47% jsou listnáče a 53 % jehličnany. Zatímco většina vytěženého dřeva je přímo prodána, zhruba 10.000 m3 ročně je zpracováno na pile.
Kinský dal Borgo a.s. také spravuje několik oblastí přírodního bohatství, jak na národní, tak na úrovni EU (Natura 2000). V roce 2013 byla první soukromou společností, která pro oblasti pod ochranou Natura 2000 podepsala s českým Ministerstvem životního prostředí desetiletou smlouvu o udržitelném hospodaření.

Kontakty

ředitel lesního hospodářství
Ing. Jiří Žabka
tel: +420 495 486 726-8
Mobilní: + 420 604 272 804
E-mail: zabka@kinsky-dal-borgo.cz
nadlesní
Ing. Milan Ornst
tel: + 420 495 486 726-8
Mobilní: +420 737 215 974
E-mail: m.ornst@kinsky-dal-borgo.cz
provozní inspektor
Ing. Michal Prouza
tel: +420 495 486 726-8
Mobilní: +420 737 215 968
E-mail: prouza@kinsky-dal-borgo.cz
zástupce nadlesního
Josef Hurský
odbyt dřeva LHC Kost
Mobilní: +420 737 215 976
E-mail: hursky@kinsky-dal-borgo.cz
lesní
Vojtěch Kratochvil
lesní středisko Vrše - Štít
Mobilní: +420 605 259 607
E-mail: kratochvil@kinsky-dal-borgo.cz
lesní
Stanislav Plecháč
lesní středisko Lišice
Mobilní: +420 739 046 542
E-mail: s.plechac@kinsky-dal-borgo.cz
lesní
Jaroslav Noll
lesní středisko Kost
Mobilni: +420 737 215 972
E-mail: noll@kinsky-dal-borgo.cz
lesní
Miroslav Šír
lesní středisko Strašov
Mobilní: +420 737 215 963
E-mail: sir@kinsky-dal-borgo.cz
lesní
Miloslav Šafařík
lesní středisko Luhy
Mobilní: +420 702 244 364
E-mail: safarik@kinsky-dal-borgo.cz
lesní
Vlastimil Švoma
lesní středisko Obora
Mobilní: +420 737 215 961
E-mail: svoma@kinsky-dal-borgo.cz
lesní
Ing. Kamil Němec
lesní středisko Kundratice
Mobilní: + 420 727 943 514
E-mail: k.nemec@kinsky-dal-borgo.cz
vedoucí harvestorového střediska
Ing. Radek Šír
středisko HVT
Mobilní: +420 723 419 578
E-mail: r.sir@kinsky-dal-borgo.cz
lesní
Patrik Novotný
lesní středisko / Holovousy
Mobilní: +420 603 235 593
E-mail: novotny@kinsky-dal-borgo.cz
lesní
David Pelikán
lesní středisko Vlčí Pole
Mobilní: +420 702 213 201
E-mail: pelikan@kinsky-dal-borgo.cz

Kinský dal Borgo a.s. také spravuje několik oblastí přírodního bohatství, jak na národní, tak na úrovni EU (Natura 2000). V roce 2013 byla první soukromou společností, která pro oblasti pod ochranou Natura 2000 podepsala s českým Ministerstvem životního prostředí desetiletou smlouvu o udržitelném hospodaření.

Top