O RODINĚ KINSKÝCH

Rodina Kinských patří ke starým aristokratickým rodům Českého království a hrála důležitou roli jak v historii města Chlumec nad Cidlinou, tak Českého království. Její kořeny sahají do doby vlády Přemysla Otakara I. ve 14. století. Původním sídlem rodiny byla opevněná venkovská tvrz Vchynice u Lovosic, odkud pochází jméno Vchynský. Během let se jméno změnilo do dnešní podoby Kinský.

Díky jejich podnikavosti, odvaze, obchodním schopnostem a dobrým službám Koruně české byli členové rodiny Kinských postupně povýšeni ze stavu nižší šlechty a stali se hrabaty a dokonce princi. Zaujali místo mezi předními rody a poskytli Koruně české mnoho státníků, vojáků a diplomatů. Rodový znak se skládá ze tří kančích klů na rudém pozadí (některé zdroje uvádějí vlčí zuby), které jsou symbolem odvahy.

History
Histori2

Radslav Vchynský (“ Bohatý”) (+1619), byl ve své době jedním z deseti nejbohatších a nejvlivnějších mužů v zemi a byl chytrým a schopným správcem. Byl také patronem umění. Díky jeho snahám byla jeho rodina císařem Rudolfem II., který potřeboval Radslavovu podporu, povýšena do šlechtického stavu. Radslavovi synovci se aktivně účastnili třicetileté války, avšak na opačných stranách. Na straně protestantů stál Ulrich Vchynský (+1620), který se účastnil pražské defenestrace, která pomohla začít válku a kdy byl z okna vyhozen hrabě Martinic. Jeho bratr, Vilém Vchynský, který byl roku 1628 povýšen na hraběte a změnil si jméno na Kinský, byl silným zastáncem Albrechta z Valdštejna. Byl spolu s ním zavražděn na hradě v Chebu roku 1634.

Kolem poloviny 17. století přebudoval František Oldřich Kinský starý hrad, ale zemřel bezdětný a hrad přešel na jeho mladšího bratra, Václava Norberta Oktaviána. Ten dal vystavět skleníky, kde se pěstovaly pomeranče, citróny a fíky, které byly posílány až na habsburský dvůr. Václav také založil fidecommissum (svěřenství ) - právo převést veškerý rodinný majetek prvorozenému mužskému potomku. Za svého života také zadal výstavbu konventu piaristického řádu v Chlumci. Touha po zdobnějším a reprezentativním sídle odrážela vzrůst důležitosti rodu Kinských a v letech 1721-23 byl vystavěn zámek Karlova koruna. Rodina žila ve staré tvrzi až do jejího poškození při požáru v roce 1745.


Chov koní je rodinnou tradicí. Před polovinou 18. století začala rodina Kinských chovat jezdecké koně a koně k lovu. Zároveň dodávala koně pro kavalerii. Oktavián Kinský (1813-1896) byl spoluzakladatelem Velké pardubické steeplechase (podle Velké národní v Liverpoolu). V hřebčíně Ostrov byl pro tuto příležitost vyšlechtěn závodní kůň Kinských a je dosud známý svou vytrvalostí a hbitostí. Členové rodiny Kinských byli tradičně vynikajícími jezdci. Vášeň pro koně se odráží v mnoha malbách vystavených v zámku, včetně série od bratrů Hamiltonových.

Zdenko Radslav (1896-1975) byl důležitou postavou nově nezávislého československého národa a podílel se na obraně hranic starého českého "království", protože podporoval deklaraci loajality českému národu, která byla podepsána mnoha českými knížaty. V roce 1936 obnovil zámek Karlova koruna a nastěhoval se tam. Tento "nový život" pro zámek však naneštěstí netrval moc dlouho. Poté, co byl vážně poškozen při požáru v roce 1943, byl v roce 1947 zabrán komunistickým režimem a později přeměněn na muzeum barokního umění.

History3


Zdenkův syn Norbert (1924-2008) byl na cestě do Itálie oženit se s Annou Marií Dal Borgo Netolickou, když se dozvěděl o komunistickém puči. Byl proto nucen zůstat v exilu v Itálii. Zde se také narodili jeho synové. Zůstali zde až do roku 1992, kdy byl po sametové revoluci Nobertovi zámek navrácen i s většinou rodinného majetku.

Rodinný majek teď patří dvěma Norbertovým synům – Giovanni and Pio Kinský dal Borgo, kteří k jeho správě založili společnost Kinský dal Borgo, a.s.

Top