Historie Myslivosti Rodu Kinských

Je držitelem devíti honiteb na celkové výměře přesahující 8000 ha. Jedná se o jednu oboru, jednu bažantnici a sedm lesních honiteb. Obora Kněžičky má zajímavou historii.

Dějiny Obory Kněžičky

Dějiny obory jsou pevně spjaty s historií chlumeckého panství. Různí majitelé se na něm střídali poměrně rychle až do roku 1611, kdy do Chlumce přišel rod Kinských, kterým patří panství (s nucenou přestávkou za minulého režimu) dodnes. A právě Václav Kinský, který panství získal od Rudolfa II., předložil v r. 1611 českému sněmu návrh na zřízení obory nedaleko Chlumce nad Cidlinou. Sněm sice stavbu nepovolil, ale Václav Kinský ji přesto zahájil a dokončil. Zavedl chov dančí a jelení zvěře. Obora se tak stala jednou z nejstarších u nás. Aby byl lov a s ním spojené radovánky příjemný, rozhodl se Kinský postavit na jižním svahu letohrádek v pozdně renesančním stylu, který stojí na původním místě dodnes.
Hunting Past Cool Pic

Od roku 1760 spravoval panství František Ferdinand Kinský, který jako nejvyšší císařský lovčí vynakládal značné finanční prostředky na reprezentaci. K ní patřily okázalé parforsní hony, kterým ovšem původní obora přestala vyhovovat. Proto ji dal v letech 1773-1774 rozšířit. Velkolepé stavební úpravy měly i svoji stinnou stránku. Velké finanční náklady si vyžádaly výrazné zvyšování robotních povinností, v důsledku čehož se místní sedláci přidali k selskému povstání v r. 1775. V pozdější době zájem majitelů panství o oborní chov upadal. V Kněžičkách se začali chovat koně plemene tzv. chlumeckého plaváka. Koncem 19. a na začátku 20. století došlo k obnově chovu dančí zvěře, částečně na úkor v té době chované jelení zvěře. Dokumenty z té doby uvádějí, že se tehdy již v oboře nechoval vzácný bílý jelen, který byl do té doby tamní chloubou.Koneckonců z Kněžiček pochází bílá jelení zvěř chovaná v Žehušické oboře. Od roku 1935 panství v Chlumci spravoval Zdeněk Radoslav Kinský, který kromě jiného v oboře založil pozorovací stanici ptactva a podnikl první kroky k vyhlášení oblasti za chráněné území. To se však povedlo později, neboť přišla II. světová válka a. vzhledem k tomu, že se chlumečtí Kinští odmítli podrobit nacistům, byl jejich majetek zabrán. 8.února 1948 byla k ochraně tažného ptactva a vzácného rostlinstva vyhlášena přírodní rezervace v oblasti celé obory a přiléhajícího Žehuňského rybníka. V tomto roce bylo v oboře zřízeno i odborné lesnické učiliště, které ukončilo činnost v roce 1998. Oboru do navrácení majetku Kinským v r. 1993 obhospodařovaly státní lesy.


Nejsilnější Trofeje

V současné době se v Oboře Kněžičky, která má výměru 680 ha, chová zvěř dančí v normovaném počtu 300 ks a mufloní zvěř v normovaném počtu 300 ks. Odstřel téměř veškeré trofejové zvěře se prodává loveckým hostům. Do Kněžiček přijede každoročně okolo 40 poplatkových lovců. Klientelu tvoří zahraniční i tuzemští lovečtí hosté. Odlov dančí zvěře se pohybuje okolo 150 ks a u zvěře muflonů okolo 150 ks za rok. Nejsilnější trofeje ulovené v Oboře Kněžičky: daněk 203,44 bodů CIC a muflon 228,50 bodů CIC.Druhou specifickou honitbou u a.s. je bažantnice Luhy, která se nachází cca 4 km severovýchodně od Chlumce nad Cidlinou. Výměra honitby je 667 ha. V Luhách máme vlastní chovné hejno o počtu cca 1000 ks. Toto hejno vyprodukuje okolo 30000 vajec, z kterých ve vlastních líhních líhneme kuřata pro další odchov a část produkce kuřat se prodává případným zájemcům. Do volné honitby vypouštíme okolo 14 000 – 18 000 ks bažantů ve stáří 8 týdnů, z nichž je v lovecké sezóně ulovena zhruba polovina, tzn.50 % slovitelnost. Podstatná část bažantů je lovena na společných poplatkových honech, kterých se pořádá cca 8-12 za loveckou sezónu. Klientelu tvoří převážně tuzemští lovečtí hosté. Pro zpestření honů je umožněn odlov kohouta bažanta královského.

History3Kromě lovů bažantnice Luhy nabízí i možnost využití lovecké chaty pro kulturní a společenské akce jako např. svatby, podniková setkání apod. Stalo se též tradicí, že ve spolupráci s OMS v Hradci Králové pořádáme každoročně v této honitbě lesní zkoušky pro psy velkých plemen. Zbývajících sedm lesních honiteb s výměrou 6192 ha spadá pod pět obcí s rozšířenou působností. Pod Městský úřad v Poděbradech spadá honitba Obora Kněžičky, Obora Stará Báň, pod Městský úřad v Jičíně honitba Vlčí Pole, pod Městský úřad Přelouč honitby Kundratice a Strašov, Magistrát v Hradci Králové spravuje honitby Lišice, Luhy a Štít. Magistrát v Pardubicích spravuje honitba Vrše.

V těchto honitbách je hlavně lovena srnčí a černá zvěř. Odlov je prováděn loveckými skupinami z tuzemska i zahraničí. Oblíbené jsou zejména naháňky na černou zvěř, o čemž svědčí i to, že se skupiny lovců vracejí do našich honiteb i po mnoho letech. Klientela zahraničních lovců je velmi pestrá co se týče národností, neboť nás navštěvují hosté např. z Anglie, Skotska, Švédska, Kypru a v neposlední řadě i Německa, Rakouska a Itálie. Ve výše zmíněných honitbách se ročně uloví okolo 200 ks srnčí zvěře a okolo 400 kusů zvěře černé. Pro zvýšení úživnosti honiteb bylo v posledních letech zřízeno několik políček pro zvěř a trvalých krmných zařízení pro černou zvěř a v rámci tlumení zvěře škodlivé myslivosti jsme vybudovali 23 ks umělých nor.

Top